Červenec 2010

Angloarab

31. července 2010 v 19:23 Koně
Francouzský angloarab je označení plemena teplokrevného koně, vyšlechtěného na území Francie křížením anglického plnokrevníka a arabským.

Historie chovu

V první polovině 19.století začali chovatelé v Anglii s zkvalitněním výtečného zdejšího plnokrevníka přidáním vlastností arabských plnokrevníků. Vzápětí po nich obdobné křížení vyzkoušeli chovatelé v Francii, Německu, Polsku a také v Čechách.
Ve Francii systematický chov angloarabů začal roku 1836 v hřebčíně Pompadour. Tehdejší ředitel E.Gayot nechal arabské hřebce Massouda a Aslana Turka připustit na plnokrevné klisny Dair, Common a Selim. Vzniklé potomstvo bylo velmi kvalitní, mělo polovinu krve arabské, polovinu anglické. Chov se v tomto hřebčíně podařilo ustálit, tedy dále nekřížit s jinými plemeny. Později se chovem začaly zabývat další hřebčíny a vzniklo tak několik linií Francouzského angloaraba.

Vzhled koně

Je to kůň vysoký a štíhlý. Hlavu mívá jemnější než anglický plnokrevník, s rovným profilem a má velké oči. Krk je delší než u koní arabských, ocas posazený vysoko. Nohy jsou dlouhé a štíhlé. Barvy má povolené všechny. Při Olympijských hrách v Berlíně byl tento druh koně vyhlášen nejkrásnějším koněm her.

Vlastnosti

Není tolik vznětlivý, jako plnokrevníci a ani tak rychlý, zato má dokonalé chody, je odolný a vytrvalý. Každý z hřebčínů produkuje trochu odlišné typy, někteří koně jsou tak lehčí a rychlejší.

Použití

Je zejména využíván pro sportovní účely, k dostihům, drezůře i dalším soutěžím. Pompadurští koně sloužili v armádě a byli využíváni jako lehcí kočároví jukři.
angloarab
anglo-arab
ZDROJE:TerezQa,foto Slawik

Fjordský kůň

31. července 2010 v 11:23 Koně
Fjordský kůň je plemeno koně pocházející z Norska. Typická je plavá barva, černo-bílá hříva a ocas a úhoří pruh. Přes svoje jméno patří mezi pony.

Historie

Fjordský kůň byl domestikován okolo roku 2000 př. n. l. Relativní izolace Skandinávie přispěla k udržení původního charakteru. Fjord je výrazně primitivní plemeno připomínající koně Przewalského. Dříve je jako jezdecké zvířata využívali Vikingové. Fjord je pravděpodobně předchůdce většiny chladnokrevných koní v Evropě. V Norsku žijí polodivokým životem. Fjordský kůň byl mimo jiné dříve používán i při zápasech hřebců za dob Vikingů. Tyto zápasy nezřídka končily smrtí poražených. Vikingové, ale takto ověřovali zdatnost chovných hřebců. Vikingové rozšířili toto plemeno do Velké Británie, na Island a do Skotska, kde fjord ovlivnil zdejší plemena. Fjordský kůň je označován za jedno z nejčistších a nejstarších plemen v Evropě. Přesto, že se Norsko uvádí jako země původu, pochází toto plemeno zřejmě až z daleké Asie. Do Norska se dostal zhruba před 4000 lety. Jeho název měl několik podob jako např: Nordfjordling, Nordfjordhest, Fjordhest, či Fjordling.

Zachovali si mnoho vlastností divokých koní. Jsou inteligentní, odolní, vytrvalí a silní. Povahou jsou klidní, hodně svéhlaví, trpěliví a také velmi učenliví.

Konstituce

Hlava je primitivního typu, krk je krátký a svalnatý. Hřbet je pevný, záď je delší s nízko nasazeným ocasem. Končetiny jsou kratší, pevné a kvalitními kopyty. Srst je plavá, žíně mají charakteristické zbarvení: hříva má uprostřed pruh z černých žíní a po stranách z bílých. Fjordům roste dlouhá splývavá hříva, která se ale velmi často zastřihuje, podle zvyku Vikingů, tak že bílé pruhy jsou sestřiženy zhruba 2 až 3 cm pod hřívu černou. Ocas je kombinací černých a bílých žíní. Na hřbetě je tmavý úhoří pruh a na nohách je zřetelné zebrování. V kohoutku dorůstají výšky 130 - 142 cm. Délka se pohybuje mezi 140 - 150 cm.

Využití

Fjordling je velmi všestranné plemeno a hodí se do jakéhokoliv odvětví jezdeckého sportu. Pro jeho vynalézavost a velkou obratnost patří k výborným plemenům pro práci v horách. Dnes je hodně používán jako ideální kůň pro agroturistiku, ale hodí se i pro vytrvalost, parkur i drezúru. Pro jeho obratnost je dosti používán ve vozatajských soutěží. U nás byl často křížen s huculem a následně používán pro práci v lese, a je velmi vhodný pro děti a začátečníky, pod sedlo.
fjord
fjordík
ZDROJE:TerezQa,foto Zuzka Buráňová a Slawik

Český teplokrevník-ČT

30. července 2010 v 16:12 Koně
Český teplokrevník je nejrozšířenějším plemenem koní v České republice. Toto plemeno si našlo široké využití ve všech odvětvích sportu i práce. Mnoho koní tohoto plemene je zařazeno do rekreačního ježdění, avšak najdeme i jedince postavené na vysokých příčkách ve sportu.
 • Výška: 165-175 cm
 • Hmotnost: okolo 600 kg
 • Zaměření: parkur, drezura, všestrannost, rekreace, zemědělství
 • Exteriér: Mírně hrubší hlava, svalnatý krk, vysoko nesený, hřbet široký a dosti dlouhý, mohutné nohy s výraznými klouby
 • Zbarvení: Běžně se vyskytují hnědáci a ryzáci občas bělouši a plaváci, vzácně vraníci i albín(bílá barva,světle modré oko)
 • Povaha: Mírná, učenlivá a vynikající k dětem ale najdou se někdy i horší povahy (plachý, zlý)
U tohoto koně se může objevovat tak zvané rybí oko , což je úplně světle modré oko. U tohoto plemene může dojít k jakékoliv kombinaci barev.Toto plemeno je velmi vhodné na Parkůrové skákání nebo Drezůru. Český teplokrevník patří mezi mírumilovná plemena a krásné koně.
Původ a historie
Chov teplokrevných koní v bývalé Československé republice převažoval nad chovem koní chladnokrevných. Základem chovu se stala zejména teplokrevná plemena z blízkých hřebčínů - Gildran, Furioso a Nonius, na Slovensku i Shagya arab, Dahoman a další. Nemalý podíl měl také původní polský Przedswit. Ke zvýšení mohutnosti a k zušlechtění teplokrevného chovu se do českých zemí koncem 19. století a v prvním období 20. století dováželi oldenburští a východofríští hřebci. Oldenburští koně byli oblíbeni jako koně všestranně užitkoví díky své mohutnosti, kostnatosti a současně také díky svému mírnějšímu temperamentu. O rozšířenosti a oblibě oldenburské krve v té době svědčí fakt, že do roku 1950 bylo v našem chovu zařazeno do plemenitby po čistokrevných oldenburských importech 257 hřebců. Linie založená anglonormanským hřebcem Norman 710 se stala nejlepší a nejoblíbenější. Rozšířila se přes jeho syna Rubica 952 a dále pak přes Rubicovy syny Ruthard 1255, Wittelsbacher 1525 a Waibel 438. Nejvýznamnější z těchto větví byla ta Ruthardova a z ní pocházel hřebec Bystrý (o: 658 Ehlert, m: Furioso IX-25), narozený v roce 1919. Bystrý působil v plemenitbě 19 let a stal se svými 11 syny a 35 vnuky zakladatelem nejrozšířenější oldenburské linie v chovu českého teplokrevníka. Tento hnědák na své potomstvo věrně přenášel pracovitost a tvrdost, ale i některé vady, jako například postoj předních končetin. Při dovozu oldenburských plemeníků docházelo postupně v následujících generacích k úbytku mohutnosti. S tím se stále zřetelněji objevovaly konstituční a exteriérové nedostatky a docházelo také ke ztrátě tělesné harmonie (a to i přes hromadění oldenburské krve v původu českých klisen). Snahou proto bylo vybrat mezi oldenburskými hřebci českého chovu ty jedince, kteří splňovali požadavky na tělesnou harmonii a exteriér. Takovým byl hřebec 80 Vrchňák, který ale nebyl natolik průrazný, aby založil samostatnou linii. Po druhé světové válce se začali dovážet koně hannoverští, anglonormanští a trákénští.
Český teplokrevník hřebčinského chovu vznikl na základě kmenového stáda clevelandských klisen ze zrušeného chovu v Kladrubech a také z klisen z Piberu a Radovce. Hřebci Furioso, Przedswit a Gidran působili jako plemeníci v chovu, po válce se pak objevili i hřebci s oldenburskou krví, hannoverští a také anglonormani. Nakonec se ustálila tři chovná stáda - kladrubské, netolické a albertovské, a homogenizovala se. Po roce 1960 došlo prakticky ke splynutí českého a moravského teplokrevníka - ten byl také vyšlechtěn na základě krve Furioso-Nonius-Przedswit (ovšem za vydatnějšího použití araba Shagya a angloaraba Gidrana). Moravský teplokrevník byl statný kůň. Měřil 162-168 cm a mohl vážit až 650 kg. Část chovného stáda byla po roce 1960 zrušena a v chovu se vydatně uplatňovali krom trakénských a hannoverských hřebců i angličtí plnokrevníci a čeští teplokrevníci (přes 50%), takže došlo k již zmíněnému splynutí moravského teplokrevníka s českým teplokrevníkem.

Plemennou knihu vede Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)
čt
ČT
ZDROJE:TerezQa,foto internet

Camargský kůň

29. července 2010 v 12:04 Koně
Camargští koně jsou velmi odolní bělouši nevelkého vzrůstu. Žijí ve slaných bažinách na jihu Francie, kde se živí tvrdými travinami a rákosem. Koně žijí polodivoce, jejich stáda se nazývají manady.

Historie plemene

Camargští koně pochází z delty řeky Rhony, z oblasti Camarque. Pravděpodobně zde žijí již od pravěku, jejich kresby (17 000 let staré) byly nalezeny v jeskyních Lascaux a Niaux. V době stěhování národů se křížili s mongolskými, asijskými a berberskými koňmi. Plemeno bylo uznáno až roku 1968.

Charakteristika plemene

Toto plemeno je poměrně primitivní, má těžkou hlavu, krátký krk a strmé plece, ale také dobře stavěné nohy se širokými Kopyty, která se vůbec nemusí kovat. Měří většinou kolem 142 cm, dospívají velmi pozdě (5-7let), ale jsou dlouhověcí.
Co se chodů týká, je toto plemeno velmi pohodlné ve cvalu, krok má dlouhý s vysokou akcí kolen, ale krátký a nepohodlný klus.

Využití

Camargský kůň je stále nezbytný pro francouzské pastevce černých býků, kteří se nazývají guardiani. K jejich vybavení patří 11 m dlouhé laso z koňských žíní (používá se v ohradě) a trojzubec (používá se v terénu), používají zvláštní sedla a postroje (například klecové třmeny).
Velké využití má i pro koridu.
camargue
camarguík
ZDROJE:TerezQa,foto Slawik

Berberský kůň

28. července 2010 v 14:11 Koně
Berberský kůň je jedním z pouštních plemen koní v Africe. Patří mezi teplokrevníky.

Historie plemene

Berber je starobylé plemeno, pochází ze severní Afriky (Maroko, Alžírsko, Libye), kde se zřejmě v 6.století zkřížili západní koně starogermánských Vandalu s koňmi orientálními. Maurové je pak dál zušlechťovali arabskými plnokrevníky. Berber sám se podílel na vzniku mnoha dalších plemen, převážně španělských, ale i třeba anglického plnokrevníka nebo connemary.

Charakteristika plemene

Berber má delší mírně klabonosou hlavu, sraženou záď a nízko nasazený ocas. Bedra mají 6 obratlů, na nohách mívá rousy. V kohoutku měří kolem 153 cm. Je velmi odolný vůči suchu a horku, vyniká svou vytrvalostí a houževnatostí. V závodě jezdců napříč pouští dokázal uběhnout 160 km za 9 hodin. Je obratný a na krátké vzdálenosti rychlý.
Dnešní barvení bývá díky přikřížení arabů bílé, ale původně byli berbeři převážně vraníci, hnědáci nebo ryzáci.

Využití

Dnes běžně slouží jako dopravní prostředek pouštních a horských kočovníků.
berber
berberík
ZDROJE:TerezQa,foto Slawik

Arabský plnokrevník

27. července 2010 v 17:17 Koně
Arabský plnokrevník je velmi staré plemeno koní. Pochází zřejmě ze starověké Persie, odkud se dostal na Arabský poloostrov, kde byl chován a využíván v nezměněné podobě do 7.století.

Historie

Arabský plnokrevník je nejstarším čistokrevně chovaným plemenem koní na světě, což dokládají zprávy už z doby 2500 let před naším letopočtem. Do Evropy se arabové dostali poprvé v době muslimské invaze v 8. a 9.století. Pochází z Arabského poloostrova resp. ze Severní Afriky a blízkého východu - zejména z Egypta, kde byl po tisíciletí chován Beduíny bez přimísení cizí krve.

Vzhled

Arab je menší, dobře osvalený kůň s jemnou kostrou. Krátká, jemně utvářená hlava má prohnutý (štičí) profil, mezi očima je lehce vykleutá. Uši jsou pohyblivé, úhledné, lehce zahrocené, oči velké, jasné, s inteligentním výrazem, malé chříbí se širokými nozdrami je pokryto sametově jemnou pokožkou. Srst, hříva a ohon jsou hedvábně jemné. Plece mohou být poněkud strmé, ale přiměřené ke krátkému hřbetu a hlubokému a širokému hrudníku. Mimořádnou pohyblivost hlavy zaručuje mitbach, zvláštní úhel, pod kterým je hlava připojená k hrdlu. Krk je dlouhý, elegantně prohnutý, kohoutek spíše plochý. Na rozdíl od ostatních plemen má arab jen 17 párů žeber, 5 bederních a 16 ocasních obratlů ( ostatní plemena 18-6-18), proto má krátký hřbet, plochý kříž a vysoko nesený ocas. Štíhlé, dlouhé, suché nohy mají bezvadné klouby, jasně patrné šlachy, šikmé spěnky a tvrdá, pěkně utvářená kopyta. Zadní nohy bývaly u arabů slabší, ale moderní typy je mívají obvykle dokonalé. Výška v prumeru 150 cm.

Typy

Rozlišují se podle klisen Muhamadových na tyto typy:
 • Kuhaylan: považován za nejušlechtilejší typ, převládají hnědáci
 • Salklaví: vyniká krásou a elegancí, převládají bělouši
 • Muniqui: vyniká v rychlosti a vytrvalosti, nejrychleji dospívá, převládají ryzáci
 • Hamdani: nejmohutnější, klidní, mírní, vytrvalí
 • Hadban: mohutnější, rychlí
Dnes už se tyto typy špatně rozlišují, protože často docházelo k jejich míšení.

Charakteristika

Arabská krev je hlavní a dominantní složkou krve anglického plnokrevníka a měla rozhodující vliv i při zvyšování kvality bezpočtu dalších plemen. Odolnost, vytrvalost arabů spojená s výbornou povahou, ohnivým temperamentem a vynikajícími chody je stále úctyhodnou kombinací. Mezinárodní chov arabů, rozšířený po celém světě, kontroluje a registruje Arab Breed Society. Často je používán ke šlechtění a zušlechťování jiných plemen, je také dobrým jezdeckým a dostihovým koněm. Křížením tohoto plemena s Berberem vznikl např. Anglický plnokrevník a mnoho dalších plemen. Arabský plnokrevník se dokáže přispůsobit jakémukoli životnímu prostředí a klimatu a dovede přežít i na velice chudé stravě, mnozí jedinci jsou však značně nároční na čistotu vody. Je neuvěřitelně vytrvalý a s jistotou se dokáže pohybovat i po nerovném terénu. Je nadán neobyčejně pevným zdravím a vysokou inteligencí, což ho činí zcela výjimečným. Obvykle bývá mírný a přátelský, ale může být také vznětlivý až neurotický. Díky své ekonomické akci, která je přímá, volná a nízká, dokáže nést i značnou zátěž na velké vzdálenosti.

Využití

Je možné s ním závodit, a ačkoli jeho akce není ideální pro drezuru nebo skákání přes vysoké překážky, je schopný zúčastnit se soutěží v jakémkoli odvětví jez. sportu. Vynikající je zejména na dálkové ježdění nebo vytrvalostní závody. Arabové se často také předvádějí na nejrůznějších přehlídkách, jak pod sedlem, tak z ruky. Nicméně jeho hlavním použitím je obvykle křížení s jinymi plemeny. Jedním z výsledků křížení je Angloarab (a jeho různé typy), uznaný za samostatné plemeno.

Chovatelská dokumentace

Byla ustavena celosvětová organizace WAHO (World Arabian Horse Organisation), která vede chovatelskou dokumentaci, dnes již s pomocí výpočetní techniky. Je v ní registrováno 300 000 plnokrevných a polokrevných arabských koní.
arábek
arab
ZDROJE:TerezQa,foto Slawik

Appaloosa

26. července 2010 v 20:40 Koně
Appaloosa je plemeno koní vyšlechtěné v Severní Americe, původem ze Španělska. Patří mezi teplokrevníky.

Historie

Původem byly všechny koně dovezeny na kontinent Španěly v době středověké kolonizace. Plemeno vzniklo díky indiánům z kmene Nez-Percé, kteří jako první indiánský kmen zahájili jejich chov již v 16. století a v 18. století již měli stáda prvotřídních koní. Tento kmen žil na území severovýchodního Oregonu, jihovýchodního Washingtonu a Idahu, u nevelké řeky Palouse. Od názvu řeky dostalo plemeno i pojmenování. Po zahnání Indiánů do rezervace tito omezili chov koní a až v roce 1938 ho před zánikem zachránila skupina nadšenců u městečka Moscow.

Konstituce

Typickým znakem těchto koní jsou výrazné oči z dobře viditelným bělmem kolem duhovky. Měří 144-157 cm. Plemeno je známé svou tvrdostí, ovladatelností a učenlivostí. Jinak má appaloosa ještě spoustu dalších znaků, které jsou většinou dědičné(řídká chumáčovitá hříva a ohon, kůže zejména na chřípí jemně tečkovaná, kopyta svisle černě a bíle pruhovaná. Indiáni své koně nekovali. Délka krku je přiměřená k tělu. Kohoutek je výrazný, šikmá plec podmiňuje dlouhý, lehký a pružný krok. Tak jako u nejlepších honáckých koní je i tělo appaloosy kompaktní, hluboké a s dobře klenutými žebry.Nohy jsou pohodlně korektní a silné. Žíně hřívy a ohonu tvoří obyčejně prameny a jsou jemné a řídké. Tomuto rysu se dávala přednost, protože nevázne při pohybu v křovinách tak, jako hustý ohon.
U tohoto plemene se rozlišuje pět základních typů zbarvení:
 • leopard- Převážně bílé zbarvení s tmavými velcovitými skvrnami po celém těle.
 • snowflake- Tmavé zbarvení s bílými fleky rozsetými po těle, nejhustěli na zádi.
 • blanket- Tmavé zbarvení, kdy kříž a záď jsou buď bílé nebo skvrnité.
 • marbleized- Drobné pestré skvrnky po celém těle.
 • Frost- Má drobné bílé skvrnky rozseté po celém těle.
Ideálně jsou tito koně hnědí s bílím flekatým zadkem.

Využití

Patří do skupiny orientálních koní arabského typu. Původně to byl kůň jezdecký, nyní je velmi všestranný, zvládá skoky, ale i drezuru. Je to vhodné plemeno pro dobytkářství i pro děti, protože tito koníci jsou hodní a dobromyslní.

Appaloosa v Evropě

Zatímco v USA je plemeno rozšířené a uznávané, v Evropě uznávaný nebývá. Zde je povolena vyšší postava, dbá se na původní nekřížené znaky a díky zajímavému zbarvení se využívá jak pro westernové ježdění, tak pro reprezentaci.
appaloosa
apaloosa

ZDROJE:TerezQa,foto Slawik

SBé Hádanka

26. července 2010 v 11:53
Nové SB je Hádanka

diplom pro mě

ode mě

Takový obyč mno ale snad se líbí..

Nový koník blogu!

24. července 2010 v 12:08 Koně blogu
Mám novýho koníka blogu od Serenity a je to Cattaial!

obrázek

Něco o ní

Jméno:Cattaial
Pohlaví:klisna
Věk:2 roky
Láska:zatím nemá
Hříbata:nemá ale chtěla by

Za svitu úplňku-4.část

23. července 2010 v 19:48
další část..

Nebyla sem tu...

22. července 2010 v 12:57
Promiňtě že sem tady nebyla.Jely sme na víkend pryč a myslela sem že tady v pondělí už budu ale porouchalo se auto.Takže sem přijela až předevčírem mno...Jdu písat Úplněk.
ppp

Sem z5!!!!!!!

12. července 2010 v 21:43
Ahojíííík!Sem zase tadyyy.Týden byl super!A doufám že příští rok tam pojedu zase.Měli tam 7 koníků + hříbátko.To bylo taaak roztomilý!!No budu se snačit napsat co nejdřív další díl Úplňku...
Zatim PPPápá

3. července 2010 v 10:34
Takže odcházím...a za týden,možná za 2 se vrátim.Tak se tu mějte a nezlobte!XD

Od Lamíta a Delphi

2. července 2010 v 14:53 Koně blogu
už to tak je,koníčci z Feyina blogu a moji se do sebe zamilovali...

Za svitu úplňku-3.část

2. července 2010 v 14:11
 tuhle část se pokusim udělat delší a snad i ty další budou delší

Blue Summer!

1. července 2010 v 13:23
Čaukys je tady nový desing na červenec a jmenuje se Blue Summer!Dala jsem ho sem už dneska protože zítra odjíždím.Pokusim se sem dát ještě další část Úplňku.Doufám že se vám dess líbí tak jako mě.
Awoj